Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Przedstaw rolę senatu. 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przedstaw rolę senatu.

6 Zadanie
7 Zadanie
8 Zadanie

Senat - izba wyższa dwuizbowego parlamentu I Rzeczypospolitej w latach 1493 - 1795. Senat, obok króla oraz Izby Poselskiej był jednym z trzech stanów sejmujących Rzeczypospolitej. 

Senatorowie poprzedzali każdą dyskusję odbywającą się w izbie poselskiej. Następnie każdy z nich, wyrażał kolejno swoją opinię na temat królewskich i poselskich projektów ustaw. 

  • Rycina przedstawia Senat w czasach Kazimierza Jagiellończyka .