Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Wskaż pozytywne i negatywne skutki reformacji 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wskaż pozytywne i negatywne skutki reformacji

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

Pozytywne skutki reformacji :

 • Rozwój poszczególnych kultur narodowych.
 • Kształtowanie się tolerancji religijnej. 
 • Tłumaczenie Biblii na języki narodowe.
 • Ożywienie piśmiennictwa katolickiego, wzrost liczby drukarń, rozwój szkolnictwa. 
 • Zmiany w życiu religijnym Europejczyków - zaczęto zauważać niedocenianą do tej pory przedsiębiorczość i oszczędność. 

Negatywne skutki reformacji :

 • Rozłam w Kościele katolickim. 
 • Podział Europy na kraje katolickie i protestanckie.
 • Nietolerancja religijna cechująca zarówno katolików, jak i protestantów. 
 • Wojny religijne, które przez blisko 20 niepokoiły Europę. Areną walk były głównie Niemcy, Francja i Niderlandy. W 1618 r. wybuchł konflikt, który objął swym zasięgiem niemal wszystkie kraje europejskie - wojna trzydziestoletnia.
 • Profanowanie kościołów katolickich i zamienianie ich w świątynie protestanckie, zwane zborami. 
 • Ugruntowanie podziału politycznego oraz religijnego Niemiec.
 • Odejście od Kościoła katolickiego około jednej trzeciej wiernych. Bogactwo zaś uznano za oznakę łaski bożej.