Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Czasy były jeszcze ciemne i trącące opłakanym 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Czasy były jeszcze ciemne i trącące opłakanym

Tekst źródłowy Zadanie
  • Dlaczego autor uważa, że on, wykształcony mężczyzna, ledwie dorównuje uczniom klasy początkowej?

Autor uważa, iż mimo, że jest wykształconą osobą ledwie dorównuje uczniom klasy początkowej, ponieważ w ostatnich latach dokonała się wielka rewolucja naukowa. Publikowano różne prace, które przyczyniły się do rozwoju poszczególnych dziedzin. Kształtowała się nowożytna metoda naukowa. Stworzono podstawy wielu nowych nauk. Franciszek Rabelais pisał: " Ale z łaską boską, jeszcze za mego życia nauki i wiedza odzyskały światło i godność i doszły do takiej wyborności, iż obecnie ledwie mógłbym zasiąść w najniższej klasie z małymi uczniakiami, ja, który w swoim wieku męskim byłem uważany za najuczeńszego męża swego czasu ".

  • Co nowego, według autora tekstu, pojawiło się w nauce i oświacie odrodzenia?

- Według autora tekstu źródłowego, w nauce oraz oświacie odrodzenia pojawiły się nowe dziedziny wiedzy, ożyły języki: grecki, hebrajski, chaldejski i łaciński. Rozwijała się sztuka drukarska, dzięki której powstawały nowe książki oraz broszury. Dostępność książek ułatwiła zdobywanie wiedzy oraz przyspieszyła obieg informacji. Dzięki wynalazkowi druku - idee humanistyczne i reformatorskie w krótkim czasie rozprzestrzeniły się w całej Europie. Autor zaznaczał: " Świat pełen jest ludzi uczonych, najświatlejszych nauczycieli, najwspanialszych księgarni. Mniemam, iż dzisiaj rozbójnicy, kaci, pastuchy i drapichruści bardziej są biegli w naukach, niż byli księża i kaznodzieje za moich czasów ".