Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Wyjaśnij, co to jest parlamentaryzm 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Parlamentaryzm - system rządów, w którym organ przedstawicielski, czyli parlament, zgodnie z teorią podziału władz - uchwala ustawy i ma uprawnienia w kontroli rządu. W Parlamentaryzmie - parlament jest jedynym organem przedstawicielskim. Obecnie jest to najbardziej rozpowszechniony system ustrojowy w Europie. Występuje zarówno w monarchiach - np. Anglii oraz Hiszpanii, jak i w republikach - np. Polsce.