Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Co to jest monarchia parlamentarna? 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Monarchia parlamentarna - forma ustroju politycznego, w którym władza monarchy jest symboliczna, reprezentacyjna a realne uprawnienia władcze należą do parlamentu. To parlament wydaje ustawy, określa skład rządu oraz zasady prowadzonej przez państwo polityki. " Król panuje, ale nie rządzi ". Przykładem monarchii parlamentarnej jest Anglia.