Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Dlaczego parlament sprzeciwiał się wzmocnieniu 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Parlament angielski sprzeciwiał się wzmocnieniu władzy królewskiej, ponieważ obawiał się utraty swoich dotychczasowych uprawnień. Gdyby w Anglii zapanował absolutyzm - parlament stałby się zbędny. Odtąd to monarcha decydowałby o wszystkich sprawach państwa.