Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Wyjaśnij, na jakich zasadach opierała się 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wyjaśnij, na jakich zasadach opierała się

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
15 Zadanie
16 Zadanie

Zasady, na których opierała się monarchia absolutna :

  • Monarcha posiadał pełną suwerenność i miał prawo ingerowania w życie prywatne swoich poddanych;
  • Władca posiadał pełną swobodę w stanowieniu prawa. Ograniczał tym samym uprawnienia szlachty oraz arystokracji;
  • Monarcha skupiał w swych rękach władzę wykonawczą, ustawodawczą i sądowniczą. Nie podlegał żadnej instytucji kontrolnej;
  • Rozbudowana administracja i biurokracja - związana z koniecznością sprawnego zarządzania krajem i systematycznego ściągania podatków;
  • Ograniczona rola parlamentu;
  • Uniezależnienie władzy świeckiej od Kościoła;
  • Dbałość o dobrą sytuację gospodarczą państwa;
  • Istnienie skodyfikowanego prawa;

Najbardziej wyrazistym przykładem monarchii absolutnej jest Francja za rządów Ludwika XIV (przełom XVII i XVIII w.).