Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Co zrobił Bolesław Chrobry, aby utrwalić 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

W celu utrwalenia swojej władzy, Bolesław Chrobry wygnał z kraju swoją macochę oraz przyrodnich braci. Dwóch spiskujących możnowładców skazał na wyłupienie oczu. 

Dążąc do ekspansji na tereny Prusów - wspierał misje chrystianizacyjne, przede wszystkim misję wygnanego biskupa Pragi - Wojciecha z rodu Sławnikowiców, która miała miejsce w 997 roku.