Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Co to jest racja stanu?

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
  • Racja stanu - nadrzędny interes państwa, w prowadzonej przez nie polityce międzynarodowej.

Racja stanu oznacza, że w najistotniejszych kwestiach - interes państwa ma pierwszeństwo nad innymi interesami i normami. Najistotniejszymi obszarami realizowania racji stanu są m.in: suwerenność, integralność terytorialna, bezpieczeństwo, ochrona tożsamości narodowej.