Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Wyjaśnij, co się stało z ziemiami ruskimi

3 Zadanie
4 Zadanie
5 Zadanie

W I połowie XIII wieku Mongołowie spalili Moskwę (1237 r.) oraz Kijów (1240 r.) i urządzili w nim rzeź mieszkańców. 

Pojawienie się Mongołów w Europie oraz opanowanie przez nich Rusi wzbudziło powszechny strach wśród ludności kontynentu.  

  • Zajęcie Rusi przez Mongołów nastąpiło w latach 1237 - 1240.

  Thumb bitwa pod ka k