Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Przedstaw skutki reformacji. 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Skutki reformacji :

  • Rozłam w Kościele katolickim. 
  • Podział Europy na kraje katolickie i protestanckie. 
  • Upadek uniwersalizmu religijnego, jednoczącego Europę w epoce średniowiecza. 
  • Rozwój poszczególnych kultur narodowych.
  • Zwycięstwo reformacji w części Niemiec, północnych Niderlandach, Danii, Szwecji, Norwegii oraz Anglii. 
  • Wojny religijne, które przez blisko 200 lat niepokoiły Europę. Areną walk były głównie Niemcy, Francja i Niderlandy. W 1618 r. wybuchł konflikt, który swym zasięgiem objął niemal wszystkie europejskie kraje - wojna trzydziestoletnia. 
  • Ugruntowanie podziału politycznego oraz religijnego Niemiec. W 1555 r. zawarto pokój w Augsburgu, na którym uchwalono zasadę „ cuius regio eius religio ” – " czyja władza tego religia ". Każdy władca niemiecki decydował o wyznaniu swoich poddanych. Ci, którzy się z nim nie zgadzali opuszczali dany kraj  –skutkiem były migracje. 
  • Reformacja przyczyniła się do zmiany światopoglądu ówczesnych Europejczyków - ludzie odeszli od ślepej wiary. 
  • Nietolerancja religijna - cechująca zarówno katolików, jak i protestantów.