Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Co wyróżniało jezuitów spośród innych zakonów 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Co wyróżniało jezuitów spośród innych zakonów

1 Zadanie
2 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie

Jezuici, Towarzystwo Jezusowe - to zakon założony w 1540 r. przez Ignacego Loyolę . Jego członkowie mieli bronić i szerzyć wiarę katolicką, nawracać protestantów, a także zakładać szkoły i edukować wiernych.

Zakon zorganizowany był na wzór wojskowy, obowiązywała w nim surowa dyscyplina. Jeziuci oprócz tradycyjnych ślubów - czystości, ubóstwa i posłuszeństwa składali dodatkowy ślub - bezwzględnego posłuszeństwa papieżowi. 

Zakonnicy zakładali liczne seminaria duchowne i opanowali większość ówczesnych uniwersytetów. Stanowili elitę intelektualną ówczesnej Europy. Mieli ogromny wpływ na politykę niektórych państw europejskich poprzez bezpośredni wpływ na władców, przy których występowali w charakterze spowiedników i kaznodziejów (np. Piotr Skarga na dworze króla Zygmunta III Wazy). 

Towarzystwo Jezusowe prowadziło szeroką działalność chrystianizacyjną w Chinach, Japonii, Indiach oraz Ameryce Południowej.