Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Kiedy odbył się sobór trydencki? 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

SOBÓR TRYDENCKI 

Sobór trydencki obradował (z przerwami) w latach 1545 - 1563 . Został zwołany przez papieża Pawła III, a jego podstawowym celem było powstrzymanie szerzącej się wówczas w Europie reformacji

Sobór trydencki rozpoczął okres kontrreformacji w Europie, ale również zapoczątkował reformę wewnątrz Kościoła. 

  • Sobór Trydencki (1545-1563) .