Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Omów przebieg reformacji w Europie 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Przebieg reformacji w Europie:

  • W 1517 roku wystąpienie Marcina Lutra zapoczątkowało w Europie wielki ruch religijny i społeczny nazwany - reformacją. Jego celem była naprawa wewnętrznej sytuacji w Kościele katolickim. 
  • W Kościele luterańskim zniesiono celibat duchownych i wprowadzono nabożeństwa w językach narodowych. 
  • W 1534 roku - Jan Kalwin założył Kościół kalwiński, głoszący, że o życiu i zbawieniu człowieka decyduje przeznaczenie (wiara w predestynację).
  • W 1534 roku - król Anglii Henryk VIII zerwał z Rzymem i ogłosił się głową kościoła anglikańskiego.
  • Kilka lat po wystąpieniu Marcina Lutra w Niemczech wybuchły wojny religijne, które zakończyły się w 1555 roku pokojem w Augsburgu . Przyjęto wówczas zasadę: "czyja władza, tego religia" . Władca mógł narzucić wyznanie swoim poddanym. Niemcy podzieliły się na dwie części - katolicką i protestancką.
  • W 1572 roku , podczas nocy św. Bartłomieja doszło w Paryżu do krwawej rzezi hugenotów. Katolicy wymordowali wówczas ok. 3 tys. kalwinistów.