Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Czym była reformacja? Wyjaśnij jej 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Reformacja - to ruch społeczno - religijny, który doprowadził do rozłamu w Kościele katolickim. Zapoczątkował go niemiecki duchowny Marcin Luter, który 31 października 1517 r . ogłosił w Wittenberdze 95 tez skierowanych przeciwko sprzedawaniu odpustów. 

Przyczyny reformacji:

 • Niemoralne prowadzenie się papieży oraz duchownych - pijaństwo, łamanie celibatu;
 • Postępująca biurokracja kościelna;
 • Nepotyzm - obsadzanie wyższych stanowisk swoimi krewnymi oraz bliskimi znajomymi;
 • Symonia - kupowanie stanowisk kościelnych;
 • Sprzedaż odpustów ;
 • Nieprzestrzeganie zasad wiary;
 • Łamanie dyscypliny kościelnej przez duchowieństwo; 
 • Zeświecczenie kleru;
 • Łączenie dla zysku kilku stanowisk kościelnych, przez co duchowni często nie spełniali swoich obowiązków;
 • Niskie wykształcenie większości kleru;
 • Wpływ humanistów, którzy m.in. przekładali Biblię z oryginału na języki narodowe oraz komentowali Pismo Święte, co wpływało na upowszechnienie wiedzy teologicznej;