Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Wymień najważniejsze zjawiska w gospodarce 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Wymień najważniejsze zjawiska w gospodarce

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie

Najważniejsze zjawiska w gospodarce w XVI w. :

  • XVI wiek i wejście w epokę nowożytną - przyniosło doniosłe zmiany w europejskim życiu gospodarczym. Były one związane głównie z narodzinami systemu kapitalistycznego . Nastąpił bardzo szybki rozwój gospodarczy, czego przykładem był gwałtowny wzrost demograficzny
  • Wzrost gospodarczy możliwy był dzięki szybkiemu postępowi technologicznemu w produkcji. Dotychczasowy model produkcji (gdy jeden wytwórca wytwarzał dany towar od początku do końca fazy produkcyjnej) zastąpił system nakładczy
  • Proces produkcyjny przeniósł się z warsztatów rzemieślniczych do manufaktur , które z czasem przekształciły się w fabryki. 
  • Wielkie odkrycia geograficzne wraz z towarzyszącym im handlem dalekosiężnym, stwarzały rozległe rynki zbytu
  • W Europie częste stały się migracje wielu grup ludności. 
  • Ruch migracyjny przyczynił się do rozwoju gospodarczego ziem, na które przybywali nowi osadnicy, wykorzystujący swoje umiejętności oraz profesje w miejscowych warunkach. 
  • W zachodniej Europie rozwijały się duże miasta , w których mieszkało coraz więcej osób. Szczególnie dotyczyło to ośrodków handlowych , portów oraz miejsc będących siedzibami banków i kompanii handlowych - Londyn, miasta włoskie (Wenecja, Mediolan, Florencja i Genua), Antwerpia, Amsterdam, Sewilla, Lyon, Augsburg, Paryż oraz Gdańsk.