Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Jakie czynniki wpłynęły na powstanie 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Czynniki, które wpłynęły na powstanie kapitalizmu :

  • napływ złota i srebra z Ameryki;
  • wzrost liczby ludności;
  • rozwój rzemiosła, handlu oraz bankowości;
  • powiększanie się miast;