Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Dlaczego wielu chłopów na Zachodzie opuszczało

4 Zadanie
5 Zadanie
Tekst źródłowy Zadanie

Wielu chłopów na Zachodzie opuszczało swoje gospodarstwa, ponieważ zapotrzebowanie na owczą wełnę zainicjowało proces przekształcania w pastwiska pól, na których wcześniej uprawiano ziemię. Szlachta celowo podnosiła chłopom czynsze za dzierżawę ziemi. Zrujnowali wieśniacy, udawali się do miast, gdzie szukali zatrudnienia lub powiększali kręgi żebraków i włóczęgów. Szlachta z kolei tworzyła na małych gospodarstwach chłopskich - wielkie posiadłości ukierunkowane na hodowlę owiec. Proces ten nazwano grodzeniem.

  Thumb system grodzenia  angliaa