Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Jakie zmiany zaszły w XVI-wiecznej Europie 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Jakie zmiany zaszły w XVI-wiecznej Europie

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie

Zmiany, które zaszły w XVI - wiecznej Europie pod względem liczby i miejsca zamieszkania ludności :

  • W XVI w. nastąpił wzrost liczby ludności, np. Rzesza Niemiecka liczyła w 1500 r. - 12 mln mieszkańców, a 100 lat później - w 1600 r. już ponad 16 mln.
  • Ludność zaczęła gwałtownie napływać do miast, np. od 1500 do 1600 r. liczba mieszkańców Londynu wzrosła z ok. 50 tys. do ponad 200 tys.