Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Z jakich powodów doszło do wyprawy 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Z jakich powodów doszło do wyprawy

9 Zadanie
10 Zadanie
11 Zadanie

Pod koniec XV wieku między Hiszpanią a Portugalią dochodziło do licznych sporów o podział nowo odkrytych ziem. W celu uniknięcia kolejnych konfliktów - 7 VI 1494 r . Hiszpania i Portugalia zawarły umowę na zamku w Tordesillas (stąd nazwa - traktat w Tordesillas) w północno - zachodniej Hiszpanii. Oba kraje podzieliły się nowo odkrytymi ziemiami, leżącymi w basenie Oceanu Atlantyckiego. Granica stref wpływów tych mocarstw miała przebiegać wzdłuż 46 południka długości geograficznej zachodniej. Hiszpanii przypadła Ameryka , natomiast Portugalii - Afryka i Brazylia . Prawdopodobnie Portugalczycy już wtedy wiedzieli o istnieniu Brazylii, lecz ukrywali ten fakt przed Hiszpanami, aby zachować rozległe tereny tylko dla siebie. 

W 1519 r. portugalski żeglarz pozostający w służbie króla Hiszpanii - Ferdynand Magellan - zaproponował zorganizowanie kolejnej wyprawy. Miała ona ruszyć śladem Krzysztofa Kolumba, ale dotrzeć do Indii Wschodnich. Amerykę określano wówczas mianem - Indii Zachodnich.