Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Wyjaśnij, na czym polegała zmiana stosunku 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wyjaśnij, na czym polegała zmiana stosunku

12 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie

Zmiana stosunku Europejczyków do ich ojczyzn, polegała na tym, że humaniści rozbudzili u nich zaiteresowanie przeszłością, obyczajami i językami ojczystych krajów. W epoce odrodzenia zakończył się średniowieczny uniwersalizm, narodziło się poczucie odrębności etnicznej. Ludzie zaczęli być dumni ze swej przynależności państwowej: z bycia Polakiem, Francuzem, Niemcem. W większości europejskich państw zaczęła powstawać literatura w językach narodowych, która z czasem wyparła łacinę. 

W Rzeczypospolitej, dzięki twórczości oraz działalności wielkich uczonych: Jana Kochanowskiego oraz Mikołaja Reja nastąpił rozkwit kultury oraz języka polskiego. 

Mikołaj Rej, jako pierwszy Polak pisał wyłącznie w języku ojczystym. Jego słynne słowa: " A niechaj narodowe wżdy postronni znają, iż Polacy nie gęsi, iż swój język znają " głosiły konieczność zerwania z panującą nadal w okresie renesansu modą pisania po łacinie.