Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Wyjaśnij, dlaczego Mieszko I przyjął chrzest 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wyjaśnij, dlaczego Mieszko I przyjął chrzest

14 Zadanie
15 Zadanie

Przyczyny podjęcia decyzji o przyjęciu chrześcijaństwa przez Mieszka I nie są jednoznaczne. Według badaczy książę Polan zdecydował się przyjąć chrzest w obrządku łacińskim z dwóch głównych powodów - chęci trwałego zjednoczenia państwa oraz zagwarantowania mu bezpieczeństwa i rozwoju poprzez włączenie do chrześcijańskiej Europy. 

Mieszko I zawarł sojusz z chrześcijańskimi Czechami, a w 965 r. poślubił czeską księżniczkę Dobrawę. Według relacji niemieckiego kronikarza Thietmara - Dobrawa odegrała znaczącą rolę w nawróceniu męża.