Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Bolesna i nieludzka uciążliwość dręczy także 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Bolesna i nieludzka uciążliwość dręczy także

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie
Tekst źródłowy Zadanie
  • Jaki zwyczaj autor uważa za szkodę dla Królestwa Polskiego?

- Jan Ostroróg neguje zwyczaj płacenia Rzymowi ogromnych sum pieniędzy (tzw. świętopietrze - podatek płacony od głowy każdego mieszkańca państwa polskiego). Pisarzowi nie podoba się również zwyczaj odbierania sakry biskupiej poprzez uiszczanie papieżowi kilku tysięcy czerwonych złotych. Ostroróg zarzuca Rzymowi zbytnią chytrość, podstępność, skorumpowanie.

  • Dlaczego, twoim zdaniem, autor twierdzi, że Polacy "poziewają i zasypiają"?

- Polacy "poziewają i zasypiają", ponieważ nie potrafią zdecydowanie przeciwstawić się negatywnym zwyczajom rozpowszechnianym przez Kościół. Polski naród jest zbyt leniwy, aby domagać się swoich praw. Podatki oraz świadczenia pieniężne uiszczane Stolicy Apostolskiej wciąż rosną. Nawet za otrzymanie sakry biskupiej należy zapłacić olbrzymią sumę pieniędzy. Duchowni nie robią niczego bezinteresownie, z serca. Cyt. (...) pod pozorem pobożności tak wielkie sumy pieniędzy do dworu rzymskiego corocznie dozwalamy wyprowadzać. Ilekroć w diecezji nowy biskup zostanie obrany, nie odbiera sakry [inaczej] jak za opłatą papieżowi w Rzymie złożoną kilku tysięcy czerwonych złotych (...) Chytrzy i podstępni Włosi przywłaszczyli sobie tę władzę, gdy my tymczasem poziewamy i zasypiamy .