Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Jakie czynniki zadecydowały o słabości polskich 4.57 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Jakie czynniki zadecydowały o słabości polskich

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
13 Zadanie
14 Zadanie

Czynniki, które zadecydowały o słabości polskich miast w XV - XVI wieku :

  • Łamanie praw mieszczan, nadanych im jeszcze przez Kazimierza Wielkiego (było to widoczne w procesie krakowskich mieszczan, odpowiedzialnych za zabójstwo Andrzeja Tęczyńskiego).
  • Nieumiejętność obrony własnych praw przez mieszczan.
  • Odsunięcie mieszczan od udziału w zjadach szlachty.
  • Brak poczucia wspólnoty i jedności wśród ówczesnych mieszkańców miast. 
  • Nierozwiązane konflikty pomiędzy kupcami a rzemieślnikami, które utrudniały wspólną walkę w imię obopólnych interesów.