Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Polska prowadzi handel nie tylko z sąsiadami 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Polska prowadzi handel nie tylko z sąsiadami

Tekst źródłowy Zadanie
  • Skąd przybywali goście na Jarmark Dominikański?

- Na Jarmark Dominikański przybywali goście niemal z całej ówczesnej Europy Zachodniej. Do Gdańska zjeżdżali:  Niemcy , Francuzi , Niderlandczycy , Anglicy , Hiszpanie oraz Portugalczycy .

  • Jakie towary przywoziły, a jakie wywoziły ich statki?

Towary, które przywoziły ich statki:

- francuskie oraz hiszpańskie wino;

- jedwab;

- oliwa;

- cytrusy;

- konfitury;

- korzenie oraz przyprawy portugalskie;

- cyna;

- angielskie sukno;

Towary, które wywoziły ich statki:

- zboże, głównie pszenica oraz żyto;

- len;

- konopie;

- wosk;

- miód;

- drewno;

- solona wołowina;