Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Dlaczego w XV wieku szlachta zaczęła powiększać 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Dlaczego w XV wieku szlachta zaczęła powiększać

7 Zadanie
8 Zadanie
9 Zadanie
Tekst źródłowy Zadanie

W XV wieku szlachta zaczęła powiększać folwarki w celu uzyskania coraz większych dochodów ze sprzedaży zboża na Zachód.

Posiadacze ziemscy kazali chłopom obsiewać łąki i nieużytki, osuszać bagna oraz karczować lasy. Przejmowano ziemię zbiegłych i zmarłych chłopów. Zdarzało się również, że szlachta zmuszała sołtysów, by sprzedawali jej swoje gospodarstwa (szlachta skłoniła króla do wydania w Warcie przywileju pozwalającego jej na wycenę i wykup majątków należących do sołtysów). Były one zazwyczaj duże i dobrze zagospodarowane. Dzięki tym działaniom, przeciętny XVI - wieczny folwark liczył od 60 do 80 hektarów. 

  • Dwór i folwark szlachecki (XVI w.)