Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Dlaczego realne dochody szlachty spadały? 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Dlaczego realne dochody szlachty spadały?

4 Zadanie
5 Zadanie
6 Zadanie

Realne dochody szlachty zmniejszały się na skutek spadku watości pieniądza. W XV wieku zdrożały wyroby rzemieślnicze i wzrosły płace pracowników najemnych zatrudnionych w szlacheckich dobrach, natomiast wysokość pańszczyzny pozostawała niezmienna. Szlachcic otrzymywał tą samą ilość pieniędzy, ale z czasem musiał wydawać ich coraz więcej.