Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Jakie korzyści przyniósł Polsce drugi pokój 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Korzyści, które przyniósł Polsce drugi pokój toruński :

  • Królestwo Polskie odzyskało Pomorze Gdańskie wraz z Gdańskiem, ziemię chełmińską i michałowską oraz biskupstwo warmińskie;
  • Polska uzyskała Warmię oraz Powiśle z Żuławami, a w ich obrębie również miasta pruskie: m.in. Malbork, Elbląg i Toruń. Ziemie te określano odtąd jako Prusy Królewskie;
  • Odtąd każdy nowo obrany wielki mistrz zakonu krzyżackiego był zobowiązany do złożenia królowi polskiemu hołdu lennego. Wielki mistrz miał obowiązek udzielania pomocy zbrojnej Polsce. Był także ograniczony w sprawach polityki zagranicznej na rzecz króla polskiego;
  • Na terenach zatrzymanych przez Krzyżaków utworzono polskie lenno - Prusy Zakonne. Stolicą tego terytorium został Królewiec - odtąd siedziba wielkiego mistrza zakonu krzyżackiego;
  • Postanowienia drugiego pokoju toruńskiego miały być zatwierdzone przez papiestwo, które formalnie utrzymywało zwierzchnictwo nad Prusami;