Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Podaj postanowienia drugiego pokoju toruńskiego. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Postanowienia drugiego pokoju toruńskiego (1466 r.):

- Polska odzyskała Pomorze Gdańskie , ziemię chełmińską i michałowską .  W granice Korony włączono również Malbork , Elbląg i Warmię . Ziemie te nazwano Prusami Królewskimi , władał w nich polski król.

- Państwo krzyżackie zostało zamknięte w garnicach Prus Zakonnych ze stolicą w Królewcu, stało się polskim lennem .