Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Wyjaśnij, dlaczego Związek Pruski poprosił 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Wyjaśnij, dlaczego Związek Pruski poprosił

10 Zadanie
11 Zadanie
12 Zadanie
Tekst źródłowy Zadanie

Związek Pruski poprosił króla Kazimierza Jagiellończyka o przyłączenie Prus do Polski, ponieważ Krzyżacy nakładali na mieszkańców Prus wysokie podatki i podnosili cła na towary. Dopuszczali się wielu nadużyć. Cła nakładane przez zakonników były uciążliwe również dla polskiej szlachty - zmniejszały jej zyski i krępowały rozwój handlu. Pruska szlachta z zazdrością patrzyła na przywileje i wolności szlachty w Polsce.