Historia
 
Historia II (Podręcznik)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski, Jacek Rześniowiecki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Przedstaw podział Słowian i wyjaśnij na 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Przedstaw podział Słowian i wyjaśnij na

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie

  • Wyjaśnij na podstawie mapy, nad jakimi rzekami zamieszkiwała każda z grup .

- Słowianie zachodni zamieszkiwali tereny położone nad Łabą , Odrą oraz Wisłą .

- Słowianie południowi zamieszkiwali tereny położone nad Dunajem .

- Słowianie wschodni zamieszkiwali tereny położone nad Dniestrem oraz Dnieprem .