Historia
 
Historia II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Poniższy tekst to krótka historia sejmu 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Poniższy tekst to krótka historia sejmu

3 Zadanie
4 Zadanie

[7] Izba poselska przyjęła się na stałe na początku XVI wieku.

[6] Trzecim stanem sejmującym, obok izby poselskiej i senatu, był król. 

[1] Od czasów Kazimierza Wielkiego królowi doradzała rada królewska, w której zasiadali dostojnicy duchowni i świeccy. 

[3] Na zjazdy walne przybywała też szlachta, aby pilnować własnych interesów. 

[2] Rada królewska oraz inni urzędnicy spotykali się z królem na zjazdach walnych Królestwa. Omawiano na nich najważniejsze sprawy państwa. 

[5] Gdy powstała izba poselska, rada królewska przekształciła się w senat. 

[4] W 1493 roku szlachta utworzyła izbę poselską, w której zasiadali posłowie wybierani przez sejmiki ziemskie. To wydarzenie uznaje się za początek sejmu walnego.