Historia
 
Historia II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Wyobraź sobie, że jesteś nauczycielem. Kazałeś

3 Zadanie