Historia
 
Historia II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Wybierz się na spacer po moskiewskim 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Wybierz się na spacer po moskiewskim

2 Zadanie
3 Zadanie

Prawidłowe odpowiedzi zostały pogrubione .

1. Władca Rusi Kijowskiej przyjął chrzest w X wieku:

c) z Bizancjum .

2. Moskwa pozostawała w zależności od Tatarów przez:

e) 240 lat .

3. Zwierzchnictwo Mongołów nad Rusią zakończyło się po:

h) odwrocie chana przed wojskami ruskimi w 1480 roku

4. W XV i XVI wieku Moskwa dążyła do opanowania:

j) ziem ruskich na zachodzie, chanatów tatarskich na wschodzie i południu oraz wybrzeży Bałtyku .

5. Za czasów Iwana Groźnego cudzoziemcy w Moskwie:

n) byli izolowani od rdzennych mieszkańców państwa .