Historia
 
Historia II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Edykt wormacki, w którym cesarz potępił 4.5 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Edykt wormacki, w którym cesarz potępił

1 Zadanie
2 Zadanie

Edykt wormacki podpisany i ogłoszony przez cesarza Karola V w maju 1521 r. skazywał Marcina Lutra oraz jego zwolenników na banicję. Na podstawie edyktu spalono pisma Lutra i zakazano drukowania jego książek na terenie całej Rzeszy. Rozkazano, aby nikt nie ośmielił się udzielić reformatorowi schronienia, żywić go oraz karmić. Pisano: " Rozkazujemy (...) wam wszystkim i każdemu z osobna, ażeby (...) Lutrowi nie udzielali domu ani dworu, pokarmu ani napoju, ani go podejmowali, ani też słowem lub czynem tajemnie lub publicznie nie okazywali mu żadnej pomocy ".