Historia
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Wypełnij tabelkę, w której przedstawisz 4.63 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wypełnij tabelkę, w której przedstawisz

1 Zadanie

- Najistotniejsza różnica dotyczy ludzkiego umysłu i jego możliwości. Zdaniem Tomasza a Kempisa najdoskonalsza wiedza pochodzi od samego Boga. Ta, którą zdobywa się przez lata poprzez ciągłą naukę - w niczym nie może równać się z bożą roztropnością. Gionnozo Manetti uważa z kolei, że ludzki umysł jest wszechpotężny i wszechmocny. W człowieku ukryte są nieskończone możliwości tworzenia. Humaniści wierzyli w nieograniczone możliwości poznawcze człowieka. Wierzyli, że skoro Bóg stworzył istoty ludzkie na swoje podobieństwo - człowiek powinien naśladować Go poprzez tworzenie.