Historia
 
Historia II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Sporządź notatkę, w której wyjaśnisz 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Sporządź notatkę, w której wyjaśnisz

1 Zadanie
2 Zadanie

Najprawdopodobniej w epoce neolitu istniał lud Praindoeuropejczyków , zamieszujący obszary środkowej Azji. Na przełomie IV i III tysięclecia p.n.e. rozpoczęły się wędrówki pierszych grup Praindoeuropejczyków, które trwały setki lat. Z czasem szczepy Praindoeuropejczyków przekształciły się w odrębne ludy, które rozprzestrzeniły się na obszarze dzisiejszej Europy i Azji. Najpóźniej wyodrębnili się Bałtosłowianie , którzy rozpadli się na ludy bałtyckie - Prusów, Litwinów, Łotyszy i Słowian. W V w. n.e. Słowianie dotarli na tereny położone między Łabą, Dnieprem i Dunajem. Na przełomie IX i X w. grupy Słowian, zamieszkujących dzisiejszą Polskę zaczęły tworzyć rody , składające się z kilku spokrewnionych ze sobą rodzin. Rody stopniowo łączyły się w plemiona . Najwyższą władzę w plemieniu sprawował wiec , decydujący o wojnie i pokoju. W czasie wojny - obierał wodza, który dowodził wojami. Z czasem wodzowie przyjęli tytuł książąt .