Historia
 
Historia II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Wyobraź sobie, że jesteś zagranicznym podróżnikiem 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Wyobraź sobie, że jesteś zagranicznym podróżnikiem

11 Zadanie
12 Zadanie

Gród w Gnieźnie wzniesiono w latach 940 - 941 na wzniesieniu zwanym Górą Lecha, otoczonym wodami jeziora. Dzięki dogodnemu położeniu, gród posiadał doskonałą ochronę przed najazdami obcych plemion. Do grodu prowadziły bramy wjazdowe, a cała fortyfikacja wzmocniona była wałami obronnymi z palisadą. W grodzie znajdowała się siedziba księcia oraz kościół - pierwsza katedra gnieźnieńska. Sanktuarium pełniło również funkcje obronne. Na podgrodziu, w chatach pokrytych słomą mieszkali wojowie księcia, chłopi i rzemieślnicy. Rzemieślnicy wytwarzali naczynia, broń oraz ozdoby. Kupcy sprzedawali swoje wyroby podczas odbywających się na podgrodziu targów. Chłopi uprawiali ziemię i zajmowali się hodowlą zwierząt. Wojowie strzegli bezpieczeństwa grodu, wraz z księciem objeżdżali państwo, ćwiczyli zapasy oraz strzelanie z łuku.