Historia
 
Historia II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Ilustrator namalował rynek w Krakowie z początków 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Ilustrator namalował rynek w Krakowie z początków

2 Zadanie

1. NIE . Polscy wojowie nigdy nie stoczyli bitwy z legionami rzymskimi, a tym bardziej nie pokonali Juliusza Cezara. Dzieło Wincentego Kadłubka często mijało się z prawdą historyczną. Historycy podchodzą do kroniki z dużą ostrożnością.

2. TAK . W epoce średniowiecza kradzież była surowo karana. Zakuwanie w dyby, czyli drewniane klocki z trzema otworami na ręce i głowę było bardzo hańbiące dla rycerza, którego obowiązywał rycerski etos.

3. NIE . Na początku XIII w. Polska pozbawiona była dostępu do Morza Bałtyckiego. W 1226 r. książę Konrad Mazowiecki nadał Krzyżakom ziemię chełmińską, odsuwając na długie lata mieszkańców państwa polskiego od Pomorza Gdańskiego.

4. NIE . W epoce średniowiecza nauczycielem był najczęściej ksiądz, biskup lub osoba wyznaczona przez duchownego do pełnienia tej funkcji, np. organista. Kobiety nie uczęszczały, ani nie nauczały w szkołach.

5. NIE . Chłop mógł zostać jedynie duchownym. Rycerstwo było stanem zamkniętym, do którego można było się dostać jedynie przez urodzenie. 

6. TAK . W epoce średniowiecza mażeństwa zawierano bardzo wcześnie. Ożenek w wieku kilkunastu lat (12-14) dawał nadzieję na liczne potomstwo, mające dostarczyć rąk do pracy i walki. Kobiety 20 - letnie uważano wówczas za stare.