Historia
 
Historia II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
W ramce znajduje się ukryty rysunek. 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii

W ramce znajduje się ukryty rysunek.

2 Zadanie

Pogrubiono prawidłowe odpowiedzi .

A. Zasada, że zwierzchnim władcą całej Polski miał zostawać najstarszy przedstawiciel dynastii Piastów, do zasada:

3. senioratu

B. Pod koniec XIII wieku Pomorze Zachodnie:

5. uznało zwierzchność Danii, a potem Niemiec

C. Księciem, pod którego rządami nastąpił rozwój gospodarczy Śląska, był:

8. Henryk Brodaty

D. Ruch osadniczy zapoczątkowany przez Henryka Brodatego nazywamy:

10. kolonizacją niemiecką

E. Przewaga Mongołów nad rycerstwem europejskim polegała głównie na:

15. znajomości prochu i gazów trujących oraz doskonałej taktyce. 

F. W 1241 roku Mongołowie pokonali wojska Henryka Pobożnego:

16. Pod Legnicą

G. Skutek najazdu najazdu tatarskiego z 1241 roku to:

20. śmierć Henryka Pobożnego i rozbicie śląskiego państwa Henryków

H. W pierwszej połowie XIII wieku zasada senioratu ostatecznie upadła, ponieważ:

23. tron krakowski stał się dziedziczny.

I. W okresie rozbicia dzielnicowego wzrastały wpływy 

27. rodów możnowładczych.

- Rysunek przedstawia świątynię romańską.