Historia
 
Historia II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Wyobraź sobie, że jesteś XII - wiecznym kronikarzem 2.78 gwiazdek na podstawie 9 opinii

Wyobraź sobie, że jesteś XII - wiecznym kronikarzem

3 Zadanie

Statut naszego czcigodnego księcia Bolesława Krzywoustego wprowadzał zasadę senioratu - władcą całej Polski miał zostawać każdorazowo najstarszy przedstawiciel dynastii Piastów, tj. senior. Seniorowi przysługiwała oddzielna dzielnica dzielnica obejmująca Małopolskę ze stołecznym Krakowem, część Wielkopolski z Gnieznem oraz Kujawy. Seniorowi podlegało również Pomorze.

W państwie wydzielono oddzielne księstwa dla synów Bolesława Krzywoustego - Śląsk otrzymał Władysław, Mazowsze - Bolesława Kędzierzawy, Wielkopolskę - Mieszko Stary, ziemię sandomierską zapisano Henrykowi, ziemię łęczycką - dożywotnio wdowie, księżnej Salomei. Kazimierz Sprawiedliwy nie został uwzględniony, ponieważ urodził się po śmierci ojca. 

"Testament" Bolesława Krzywoustego zmienił sposób myślenia o państwie. Od 1138 r. Polska miała należeć do dynastii, a nie jak dotychczas - do jednego władcy (monarchia patrymonialna).