Historia
 
Historia II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Podpisana w 1573 roku konfederacja warszawska 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii

Podpisana w 1573 roku konfederacja warszawska była :

A. umową katolików z różnowiercami o wzajemnej tolerancji religijnej ,

B. umową różnowierców rozmaitych wyznań o wzajemnej tolerancji religijnej,

C. dokumentem sejmowym wprowadzającym wolną elekcję,

D. dokumentem sejmowym zawierającym artykuły henrykowskie i pacta conventa .