Historia
 
Historia II (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Tomasz Małkowski
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Bardziej niż żmii szlachta nienawidzi :

A. zarazy,

B. kary śmierci,

C. niewoli ,

D. obrazy honoru.