Matematyka
 
Matematyka 2. Ćwiczenia podstawowe (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jacek Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Na rysunku obok przedstawiono ... 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii

Na rysunku obok przedstawiono ...

1 Zadanie
2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

a) 

Suma długości krawędzi podstawy wynosi 10 cm.

Patrząc na rysunek siatki można zauważyć, że w podstawie jest pięciokąt foremny.

Aby obliczyć długość pojedynczej krawędzi podstawy ostrosłupa musimy podzielić 10 cm przez 5.

 

Krawędź podstawy tego ostrosłupa ma długość 2 cm.

 

Suma długości krawędzi bocznych wynosi 30 cm. 

Ostrosłup, który w podstawie ma pięciokąt foremny ma pięć krawedzi bocznych.

Aby obliczyć dlugość jednej krawędzi bocznej ostrosłupa dzielimy 30 cm przez 5.

 

Krawędź boczna ostrosłupa ma 6 cm długości.

b) 

Rysunek pomocniczy przedstawiający jedną ze ścian bocznych ostrosłupa.

Krawędź boczna ma 6 cm, krawędź podstawy ma 2 cm.

Ściana boczna ma kształt trójkąta. Aby obliczyć pole jednej ściany bocznej, musimy obliczyć pole trójkąta o podstawia 2 cm i wysokości "h".

Obliczmy wysokość "h", czyli wysokość ściany bocznej.

Korzystamy z tw. Pitagorasa, ponieważ wysokość jest poprowadzona na podstawę pod kątem prostym i wraz z połową podstawy oraz krawędzią boczną tworzy trójkąt prostokątny.

 

 

 

  

Wysokość ściany bocznaej ma √35 cm.

 

Obliczmy pole jednej sciany bocznej: