Matematyka
 
Matematyka 2. Ćwiczenia podstawowe (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jacek Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Przedstaw każdą z liczb ... 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii

Korzystamy ze wzorów:

 

Liczba ujemna podniesiona do potegi parzystej jest liczbą dodatnią.

 

 

Przykład a):

Numerujemy liczby od największej do najmniejszej.

 

    

  

 

Przykład b):

Numerujemy liczby od największej do najmniejszej.

  

 

    

 

Przykład c):

Numerujemy liczby od największej do najmniejszej.

 

  

 

Zauważmy, że każdy z ułamków będzie mieć w liczniku 1. Porównujac ułamki o takich samych licznikach, ten jest większy, który ma mniejszy mianownik.

 

Przykład d):

Numerujemy liczby od największej do najmniejszej.

 

 

 

Liczba "a" będzie mieć 12 miejsc po przecinku (na 11 miejscach będzie znajdowało się 0, a na 12 miejscu bedzie znajdowała się 1).

Liczba "b" będzie mieś 8 miejsc po przecinki (na 7 miejscach będzie znajdowało się 0, a na 8 miejscu będzie 1).

Liczba "c" będzie mieć 32 miejsc po przecinku (na 31 miejscach będzie znajdowało się 0, a na 32 miejscu bedzie znajdowała się 1).

Liczby dziesiętne porównujemy patrząc na kolejne cyfry (idąc od całości).