Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jacek Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Wyraź podane objętości ...

2 Zadanie
3 Zadanie
4 Zadanie

 

Zamieniamy 1 mm na 0,1 cm, ponieważ wynik chcemy otrzymać w cm 3 .

 

`840000\ "cm"^3=840 000*1\ "cm"^3=840000*1\ "cm"*1\ "cm"*1\ "cm"=840000*0,1\ "dm"*0,1\ "dm"*0,1\ "dm"=`  

`=840000*0,1^3\"dm"^3=840000*0,001\"dm"^3=840\ "dm"^3`

Zamieniamy 1 cm na 0,1 dm, ponieważ wynik chcemy otrzymać w dm 3 .

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`725000000\ "m"^3=725000 000*1\ "m"^3=725000000*1\ "m"*1\ "m"*1\ "m"=725000000*0,001\ "km"*0,001\ "km"*0,001\ "km"=`  

`=725000000*0,001^3\"km"^3=725000000*0,000000001\"km"^3=0,725\ "km"^3`

Zamieniamy 1 m na 0,001 km, ponieważ wynik chcemy otrzymać w km 3 .

`ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 

`4750000\ "cm"^3=4750 000*1\ "cm"^3=4750000*1\ "cm"*1\ "cm"*1\ "cm"=4750000*0,01\ "m"*0,01\ "m"*0,01\ "m"=`  

`=4750000*0,01^3\"m"^3=4750000*0,000001\"m"^3=4,75\ "m"^3` 

Zamieniamy 1 cm na 0,01 m, ponieważ wynik chcemy otrzymać w m 3 .