Matematyka
 
Matematyka 2. Ćwiczenia podstawowe (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jacek Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Korzystamy z tw. odwrotnego do tw. Pitagorasa. Sprawdzamy czy suma kwadratów długości dwóch krótszych boków jest równa kwadratowi długości boku najdłuższego. Jeżeli ten warunek jest spełniony, to trójkąt jest prostokątny.

 

 

 

 

 

Trójkąt o bokach długości 1,5 cm, 2 cm oraz 2,5 cm jest trójkątem prostokątnym.

Odpowiedź: TAK

 

 

 

 

 

Trójkąt o bokach długości √2 m, √3 m oraz √5 m jest trójkątem prostokątnym.

Odpowiedź: TAK

 

 

 

 

 

Trójkąt o bokach długości √3 km, 2 km oraz √6 m nie jest trójkątem prostokątnym.

Odpowiedź: NIE