Matematyka
 
Matematyka 2. Ćwiczenia podstawowe (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jacek Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Wpisz znak <, > ... 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii

 

 

 

 

 

 

 

 - liczba dodatnia

  - liczba ujemna

 

 

 

 

 

 

Ułamki będą mieć takie same liczniki. Z dwóch ułamków o takich samych licznikach, ten jest większy, który ma mniejszy licznik.

Mniejszym licznikiem jest 9 9 .

 

 

Obie liczby są liczbami dodatnimi, a 8 12 <8 20 .

 

 

 

 

 

 

 -liczba ujemna

 - liczba dodatnia