Matematyka
 
Brak innych książek z tego przedmiotu
 
Autorzy: Jacek Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015
Czy podana para liczb jest rozwiązaniem układów równań zapisanych poniżej? 4.29 gwiazdek na podstawie 7 opinii

Czy podana para liczb jest rozwiązaniem układów równań zapisanych poniżej?

3 Zadanie
4 Zadanie

Aby sprawdzić, czy podana para liczb jest rozwiązaniem układu równań wstawiamy w miejsce x oraz y wskazane wartości i sprawdzamy, czy lewa strona każdego z równań jest równa stronie prawej. 
Jeśli w obu równaniach lewa strona jest równa prawej, to podana para liczb jest rozwiązaniem tego układu. 

 


Układ ma postać:
 

Wstawiamy wskazaną parę liczb do pierwszego równania. 
 
Lewa strona jest równa prawej, więc wskazana para liczb spełnia pierwsze równanie. 

Sprawdzamy, czy lewa strona drugiego równania jest równa prawej stronie. 
 
Lewa strona jest równa prawej, więc wskazana para liczb spełnia drugie równanie. 

x=3 i y=-5  jest rozwiązaniem obu równań, więc jest również rozwiązaniem układu równań. 
Należy zaznaczyć TAK. 
 


Układ ma postać:
  

Wstawiamy wskazaną parę liczb do pierwszego równania. 
  
Lewa strona jest równa prawej, więc wskazana para liczb spełnia pierwsze równanie. 

Sprawdzamy, czy lewa strona drugiego równania jest równa prawej stronie. 
   
Lewa strona nie jest równa prawej, więc wskazana para liczb nie spełnia drugie równanie. 

x=3 i y=-5  jest rozwiązaniem pierwszego równania, ale nie  jest rozwiązaniem drugiego równania.
Oznacza to, że ta para liczb nie jest rozwiązaniem układu równań.
Należy zaznaczyć NIE. 
 


Układ ma postać:
   

Wstawiamy wskazaną parę liczb do pierwszego równania. 
   
Lewa strona jest równa prawej, więc wskazana para liczb spełnia pierwsze równanie. 

Sprawdzamy, czy lewa strona drugiego równania jest równa prawej stronie. 
    
Lewa strona nie jest równa prawej, więc wskazana para liczb nie spełnia drugie równanie. 

 

x=3 i y=-5  jest rozwiązaniem pierwszego równania, ale nie  jest rozwiązaniem drugiego równania. 
Oznacza to, że ta para liczb nie jest rozwiązaniem układu równań.
Należy zaznaczyć NIE. 
 


Układ ma postać:
    

Wstawiamy wskazaną parę liczb do pierwszego równania. 
    
Lewa strona jest równa prawej, więc wskazana para liczb spełnia pierwsze równanie. 

Sprawdzamy, czy lewa strona drugiego równania jest równa prawej stronie. 
      
Lewa strona jest równa prawej, więc wskazana para liczb spełnia drugie równanie. 

x=3 i y=-5 jest rozwiązaniem obu równań, więc jest również rozwiązaniem układu równań. 
Należy zaznaczyć TAK. 
 

 


Układ ma postać:
  

Wstawiamy wskazaną parę liczb do pierwszego równania. 
 
 
 
więc: 
 
Lewa strona równania jest różna od prawej, więc wskaza para liczb nie jest rozwiązaniem tego równania.

Wstawiamy teraz wskazaną parę liczb do drugiego równania.
 
 
 
Lewa strona jest równa prawej, więc para liczb jest rozwiązaniem tego równania.

x=4 i y=3 jest rozwiązaniem drugiego równania, ale nie jest rozwiązaniem pierwszego równania.
Oznacza to, że ta para liczb nie jest rozwiązaniem układu równań.
Należy zaznaczyć NIE.  
 


 Układ ma postać:
   

Wstawiamy wskazaną parę liczb do pierwszego równania. 
  
  
  
Lewa strona równania jest równa prawej, więc wskazana para liczb jest rozwiązaniem tego równania.

Wstawiamy teraz wskazaną parę liczb do drugiego równania. 
  
  
 
Lewa strona jest równa prawej, więc para liczb jest rozwiązaniem tego równania.

x=4 i y=3 jest rozwiązaniem obu równań. Oznacza to, że ta para liczb jest rozwiązaniem układu równań. 
Należy zaznaczyć TAK. 
 


Układ ma postać:
   

Wstawiamy wskazaną parę liczb do pierwszego równania. 
  
  
 
Lewa strona równania jest równa prawej, więc wskazana para liczb jest rozwiązaniem tego równania.

Wstawiamy teraz wskazaną parę liczb do drugiego równania. 
  
  
 
Lewa strona jest równa prawej, więc para liczb jest rozwiązaniem tego równania.

 

x=4 i y=3 jest rozwiązaniem obu równań. Oznacza to, że ta para liczb jest rozwiązaniem układu równań. 
Należy zaznaczyć TAK. 
 


Układ ma postać:
    

Wstawiamy wskazaną parę liczb do pierwszego równania. 
   
   
 
Lewa strona równania jest równa prawej, więc wskazana para liczb jest rozwiązaniem tego równania.

Wstawiamy teraz wskazaną parę liczb do drugiego równania. 
   
 
 
więc:
 
Lewa strona równania jest różna od prawej, więc wskaza para liczb nie jest rozwiązaniem tego równania.

 

x=4 i y=3 jest rozwiązaniem pierwszego równania, ale nie jest rozwiązaniem drugiego równania. 
Oznacza to, że ta para liczb nie jest rozwiązaniem układu równań. 
Należy zaznaczyć NIE.