Matematyka
 
Matematyka 2. Ćwiczenia podstawowe (Zeszyt ćwiczeń)
 
Autorzy: Jacek Lech
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania: 2015

Oblicz przybliżony promień koła ...

5 Zadanie
6 Zadanie
7 Zadanie

Pole koła obliczamy ze wzoru:

gdzie r - długość promienia koła